GDPR - Politika privatnosti

POLITIKA PRIVATNOSTI (GDPR)
Uvodne odredbeSukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Službeni list Europske unije L 119, 4.5.2016., str. 1., u daljnjem tekstu: Opća uredba o zaštiti podataka), koja je u punoj primjeni od dana 25. svibnja 2018. godine u Republici Hrvatskoj i svim zemljama članicama Europske unije, kao i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine broj 42/18) odnosno sukladno pravnom okviru zaštite osobnih podataka u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji te najboljoj europskoj praksi, tvrtka IT CLOUD WEST J.D.O.O., sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, Zagreb, Ozaljska 11/1 upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS): 081078119, osobni identifikacijski broj (OIB): 76995042819 (u daljnjem tekstu: tvrtka IT CLOUD WEST J.D.O.O.), kao voditelj obrade osobnih podataka korisnika svojih usluga i kupaca, izradilo je Politiku o zaštiti privatnosti korisnika usluga i kupaca.
Politika o zaštiti privatnosti je jednostrano obvezujući pravni akt zasnovan na temeljnim načelima u obradi osobnih podataka, kojim se regulira koji podaci korisnika se prikupljaju, na koji način se takvi podaci obrađuju, u koje se svrhe upotrebljavaju. Politika o zaštiti privatnosti ujedno upoznaje korisnike usluga i/ili kupce s njihovim pravima u prikupljanju i daljnjoj obradi osobnih podataka, sve u svrhu zaštite njihove privatnosti u širem smislu.Politika o zaštiti privatnosti temelji se na sljedećim načelima obrade osobnih podataka: načelu zakonitosti, transparentnosti i najbolje prakse, načelu ograničene obrade i smanjenju količine podataka, načelu točnosti i potpunosti osobnih podataka, načelu ograničene pohrane, načelu cjelovitosti i povjerljivosti podataka, načelu odgovornosti, načelu povjerenja i poštene obrade, načelu oportunosti (svrhe obrade), načelu obrade u neimenovanom (anonimiziranom) obliku.Politika o zaštiti privatnosti se primjenjuje na sve usluge koje nudi tvrtka IT CLOUD WEST J.D.O.O., pri čemu je cilj Politike na jasan i transparentan način upoznati korisnike i/ili kupce s postupcima obrade njihovih osobnih podataka i njihovim pravima.
Prije svega, korisnici i/ili kupci mogu se u svakom trenutku obratiti tvrtci IT CLOUD WEST J.D.O.O. sa zahtjevom za izmjenu ili dopunu i/ili ažuriranje podataka koji se na njih odnose, kao i sa zahtjevom za očitovanje o tome u koje svrhe žele ili ne žele da se njihovi podaci obrađuju.
Za obradu osobnih podataka odgovorna je tvrtka:IT CLOUD WEST J.D.O.O.,sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, Zagreb, Ozaljska 11/1upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS): 081078119, osobni identifikacijski broj (OIB): 76995042819Kontakt podaci službenika za zaštitu osobnih podataka:Ovlaštena osoba Voditelja obrade: Marta Derossi Zidariće-mail adresa: mdzidaric@icw.hr kontakt telefon: +385 (91) 5080709
Način prikupljanja i vrste podataka koji se prikupljajuPojedine usluge koje tvrtka IT CLOUD WEST J.D.O.O. pruža zahtijevaju prikupljanje osobnih podataka korisnika, pri čemu se prikupljaju osnovni osobni podaci na sljedeće načine:

1. Izravno
Izravno od strane samih korisnika na način da ih korisnici i/ili kupci sami dostave uz privolu tvrtci IT CLOUD WEST J.D.O.O., kao voditelju obrade u određenom opsegu podataka koji je bitan za pružanje odgovarajućih usluga. U svrhu pružanja odgovarajućih usluga korisnik je dužan dostaviti tvrtci IT CLOUD WEST J.D.O.O. sljedeće podatke koji su istome potrebni za zasnivanje ugovornog odnosa radi pružanja pojedine usluge i/ili prodaje određenih proizvoda iz svog asortimana:
ime i prezime/naziv
adresa
kontakt broj telefona i/ili mobitela
kontakt podatke elektroničke pošte (e-mail adresa)
OIB tvrtke
IP adresa
podatci o plaćanju
radno mjesto unutar tvrtke


2. Automatski putem internet stranice
Automatski posjetom IT CLOUD WEST J.D.O.O. internet stranicama pri čemu se radi o podacima koji su pridruženi mrežnim identifikatorima (IP adresa) i aplikaciji koju korisnik koristi za pristup internet stranicama (Web preglednik). Samo ukoliko korisnik izričito da privolu putem automatskog upita Internet stranice tvrtke IT CLOUD WEST J.D.O.O., prikupiti će se i podaci za potrebe Google Analytics (uslugu analize korištenja internetskim stranicama koju pruža tvrtka Google, Inc.). Korisnikovu IP adresu prije slanja anonimiziramo. Privole za oba servisa korisnik uvijek može povući ili dati i na našim korisničkim stranicama.

Kolačići (eng cookies)
Kako bi posjet ovoj internetskoj stranici bio što ugodniji, funkcionalniji i praktičniji, IT CLOUD WEST J.D.O.O. internetske stranice koriste „cookies“ (kolačiće) odnosno male tekstualne datoteke koje sadrže određenu količinu informacija i spremaju se na Vaše računalo, mobitel ili tablet.
Kolačići u pravilu spremaju Vaše postavke za web stranicu i sl. Nakon što opet otvorite web stranicu, Vaš internetski preglednik šalje natrag kolačiće koji pripadaju ovoj internet stranici. To omogućuje stranici da prikaže informacije prilagođene Vašem odabiru ili potrebama. Sama internet stranica ne može dobiti pristup informacijama koje niste dali te ne može pristupiti niti jednoj drugoj datoteci na Vašem računalu. Kolačići mogu biti postavljeni od strane same internet stranice (kolačići od prve strane) ili u suradnji i za potrebe internet stranice od treće strane (kolačići treće strane)

1 Kolačići od prve strane (IT CLOUD WEST J.D.O.O.)
Isključivanjem (blokiranjem) i/ili ne davanjem privole za spremanje IT CLOUD WEST J.D.O.O. kolačića putem automatskog upita Internet stranice korisnik i dalje može pregledavati Internet stranice no neke mogućnosti neće raditi (web forme, usporedba proizvoda, isl.).
Osnovni kolačić je identifikator sesije koji sadrži tzv. ‘session id’, kako bi se osiguralo da tijekom trajanja sesije web stranica prepoznaje i pamti korisnikov i/ili kupačev preglednik (browser), a samim time i korisnika , te na taj način omogući kupnju i druge servise.
Slijede IT CLOUD WEST J.D.O.O. kolačići sa osnovnim informacijama za automatsku prijavu, usporedbu proizvoda, načinu prikaza Internet stranice (mobilni/standardni), način prikaza proizvoda ili usluga (lista/grid) i sl.

2. Kolačići od treće strane (Google Analytics)
Ovi kolačići su u potpunosti opcionalni i o njima ne ovisi rad IT CLOUD WEST J.D.O.O. Internet stranice. No Isključivanjem (blokiranjem) i/ili ne davanjem privole za spremanje navedenih kolačića putem automatskog upita Internet stranice, isti servisi neće raditi. Privole za oba servisa korisnik uvijek možete povući ili dati i na našim korisničkim stranicama. U pravilu bi promjena privola putem korisničkih stranica trebala i izbrisati kolačiće ukoliko su oni ranije spremljeni, no radi različitosti samih preglednika savjetujemo provjeru te ukoliko je potrebno ručno brisanje. Ukoliko korisnik nikad ranije nije dao privolu oni sigurno nisu spremljeni.
Količina, odnosno opseg osobnih podataka koje tvrtka IT CLOUD WEST J.D.O.O. prikuplja ovise o vrsti usluge koju tvrtka IT CLOUD WEST J.D.O.O. pruža svojim korisnicima i/ili kupcima, kao i o pravnoj osnovi na temelju koje isto prikuplja podatke. Neprestano vodimo brigu o prikupljanju samo nužnog opsega osobnih podataka koji je potreban za postizanje zakonom utvrđene svrhe u koju se podaci obrađuju.
Sigurnost prikupljanja osobnih podatakaSve IT CLOUD WEST J.D.O.O. internetske stranice, na kojima se vrši razmjena osobnih podataka zaštićene su upotrebom SSL sigurnosnog protokola (128-bitna zaštita podataka). SSL zaštitno kodiranje standardna je tehnologija zaštite podataka koja omogućuje sigurnu razmjenu podataka između korisnikova preglednika i Internet stranica tvrtke IT CLOUD WEST J.D.O.O..

Upravljanje privolama
Aktivna uloga korisnika u zaštiti privatnosti ogleda se u davanju privola kao dobrovoljnog, posebno informiranog i nedvosmislenog izražavanja želja ispitanika kojima on izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom daje pristanak za obradu osobnih podataka. Upravljanje privolama podrazumijeva mogućnost da korisnik aktivnom i nedvosmislenom radnjom ovlasti tvrtku IT CLOUD WEST J.D.O.O. na prikupljanje i obradu pojedinih osobnih podataka u jednu ili više svrha (privola ispitanika), odnosno da na jednak način povuče ranije danu privolu radi prikupljanja i obrade osobnih podataka, u jednu ili više svrha.

Zašto prikupljamo osobne podatke i kako ih obrađujemo?
Osobne podatke tvrtka IT CLOUD WEST J.D.O.O. prikuplja kako bi mogla pružati, održavati, štititi i poboljšati svoje usluge vezane za kupnju određenih proizvoda, kako bi razumjeli načine na koje korisnici i/ili kupci koriste pružene usluge i upotrebljavaju naše mrežne (web) stranice, te u svrhu izvršavanja ugovornih obveza tvrtke IT CLOUD WEST J.D.O.O.. Takve podatke prikupljamo na temelju privole koju je dao korisnik u jednu ili više točno određenih svrha, kao i u jednom od sljedećih slučajeva:

Izvršenje ugovornih obveza
Tvrtka IT CLOUD WEST J.D.O.O. prikuplja i dalje obrađuje osobne podatke korisnika u svrhu sklapanja i izvršenja ugovora i usluga, dostave naručenih proizvoda, savjetovanja i pomoći pri uporabi proizvoda, pružanja odgovarajućih dodatnih i/ili produženih jamstava za proizvode, rješavanja prigovora korisnika, reklamacija, povrata robe te drugih radnji, a koje su povezane sa sklapanjem i izvršenjem ugovora u skladu s mjerodavnim propisima.
Pravnu osnovu za obradu osobnih podataka korisnika u gore navedene svrhe predstavlja nužnost sklapanja ugovora, odnosno, u slučaju da korisnik uskrati davanje bitnih podataka, tvrtka IT CLOUD WEST J.D.O.O. neće biti u mogućnosti sklopiti ugovor i /ili poduzeti pojedine radnje vezane uz izvršenje sklopljenog ugovora.

Ispunjavanje zakonskih obveza
Tvrtka IT CLOUD WEST J.D.O.O. dužna je u slučajevima određenim zakonom, odnosno u svrhu izvršavanja zakonskih obveza voditelja zbirke osobnih podataka, iste dostaviti nadležnim zakonodavnim službama.

Izravna promidžba (marketing) 
Kontakt podaci korisnika mogu se koristiti za slanje promidžbenih obavijesti o proizvodima i uslugama tvrtke IT CLOUD WEST J.D.O.O. ako je korisnik dao privolu za takvu obradu ili ako postoji legitimni interes tvrtke IT CLOUD WEST J.D.O.O. za takvim radnjama, osim ako su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode korisnika koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka.
Kako bi korisnik mogao dobivati obavijesti koje odgovaraju njegovim željama i potrebama, neophodno je da IT CLOUD WEST J.D.O.O. koristi određene podatke korisnika za izradu personaliziranih promidžbenih obavijesti, sve dok se korisnik izrijekom ne usprotivi takvoj obradi podataka, odnosno povuče svoju ranije danu privolu za obradu.

Interne svrhe
IT CLOUD WEST J.D.O.O. koristi određene podatke korisnika isključivo za potrebe vlastitih evidencija, u svrhu zaštite legitimnih interesa korisnika i/ili tvrtke IT CLOUD WEST J.D.O.O.. Navedeno uključuje korištenje osobnih podataka u svrhu kreiranja ponuda koje zadovoljavaju potrebe i želje korisnika, istraživanje i analizu tržišta, te za izradu korisničkih račun u svrhu podrške.

Podaci o potencijalnim korisnicima
Tvrtka IT CLOUD WEST J.D.O.O. može prikupljati podatke o potencijalnim korisnicima i/ili kupcima svojih usluga i/ili proizvoda. Ovi podaci uključuju osnovne podatke (ime i prezime, adresa elektroničke pošte) ali i interese potencijalnih korisnika koji se obraćaju tvrtci IT CLOUD WEST J.D.O.O. sa željom da ih se informira i /ili im se ponudi određeni proizvodi i usluge. Pravna osnova za prikupljanje podataka je privola korisnika i /ili legitimni interes tvrtke IT CLOUD WEST J.D.O.O.

Vremensko trajanje čuvanja i obrade osobnih podataka
Ovisno o svrsi i pravnoj osnovi temeljem koje se prikupljaju osobni podaci korisnika, tvrtka IT CLOUD WEST J.D.O.O. je u pojedinim slučajevima obvezna čuvati osobne podatke u vremenskom trajanju (razdoblju) koje za pojedinu svrhu propisuju mjerodavni propisi i zakoni ili prestankom svrhe u koju su prikupljeni. Protekom zakonskog roka koji obvezuje tvrtku IT CLOUD WEST J.D.O.O. na čuvanje pojedinih osobnih podataka ili prestankom svrhe isti se trajno brišu iz evidencije.
U slučajevima kada osnovu za prikupljanje i obradu podataka čini legitimni interes tvrtke IT CLOUD WEST J.D.O.O., osobni podaci se čuvaju u sljedećim vremenskim razdobljima: 
podaci o postojećim korisnicima i/ili kupcima: za vrijeme trajanja ugovornog odnosa i 6 mjeseci nakon prestanka podaci o potencijalnim korisnicima i/ili kupcima (pravne osobe): 12 mjeseci podaci o potencijalnim korisnicima i/ili kupcima (privatne osobe): 3 mjeseca
U slučajevima kada osnovu za prikupljanje i obradu podataka čini privola korisnika osobni podaci se čuvaju do povlačenja privole ili prestankom svrhe i/ili potrebe za koju su prikupljeni.
Podaci koji se obrađuju temeljem legitimnog interesa tvrtke IT CLOUD WEST J.D.O.O. i/ili privole korisnika mogu se brisati i prije proteka roka navedenog u ovoj Politici, u slučaju da takvo brisanje zahtjeva korisnik odnosno kada se korisnik usprotivi takvoj obradi.

Prava korisnika/kupaca
Pravo na pristup osobnim podacima
Tvrtka IT CLOUD WEST J.D.O.O. se kao voditelj obrade obvezuje na temelju podnesenog pisanog zahtjeva korisnika, koji može biti i u obliku elektroničke pošte, omogućiti pristup osobnim podacima koje obrađuje o njima, informirati ih o svrsi obrade osobnih podataka u koju se obrađuju, o vrsti osobnih podataka koji se obrađuju, o primateljima ili kategorijama primatelja kojima su osobni podaci otkriveni ili će im biti otkriveni, o predviđenom vremenskom razdoblju obrade ili o kriterijima koji se koriste za utvrđivanje tog razdoblja. Također je pristup svim podacima korisnika omogućen putem “korisničkog računa” na Internet stranicama tvrtke IT CLOUD WEST J.D.O.O.
Pravo na ispravak netočnih podataka
Tvrtka IT CLOUD WEST J.D.O.O. će kao voditelj obrade omogućiti ispravak netočnih osobnih podataka na temelju podnesenog pisanog zahtjeva korisnika, koji može biti i u obliku elektroničke pošte, u svakom pojedinom slučaju kada se utvrdi da prikupljeni osobni podaci o korisniku i/ili kupcu nisu točni ili je u međuvremenu došlo do promjene podataka korisnika. Također je ispravak osobnih podataka korisnika omogućen putem “korisničkog računa” na Internet stranicama tvrtke IT CLOUD WEST J.D.O.O..
Pravo na brisanje osobnih podataka (Pravo na zaborav)
Tvrtka IT CLOUD WEST J.D.O.O. se kao voditelj obrade obvezuje na temelju podnesenog pisanog zahtjeva korisnika, koji može biti i u obliku elektroničke pošte, ili putem “korisničkog računa” na Internet stranicama tvrtke IT CLOUD WEST J.D.O.O. omogućiti brisanje podataka korisnika.Tvrtka IT CLOUD WEST J.D.O.O. će izvršiti brisanje osobnih podataka korisnika u sljedećim slučajevima:
kada osobni podaci korisnika više nisu nužni za ispunjenje svrhe obrade, odnosno prestankom svrhe obrade
kada korisnik povuče privolu kao pravni temelj za obradu podataka, a ne postoji druga pravna osnova za obradu podataka
kada korisnik uloži prigovor na obradu podataka (više informacija potražite pod naslovom Pravo na ulaganje prigovora)
kada su osobni podaci nezakonito obrađeni;
kada se osobni podaci moraju brisati radi ispunjenja pravnih obveza iz prava Europske unije ili prave države članice kojem podliježe voditelj obrade podataka;
kada su osobni podaci prikupljeni u vezi s ponudom usluga informacijskog društva u odnosu na privolu djeteta.


Pravo na ograničenje obrade podataka
Ograničenje obrade osobnih podataka tvrtka IT CLOUD WEST J.D.O.O. će osigurati u slučajevima kada korisnik osporava točnost podataka, kada je obrada nezakonita a korisnik se protivi brisanju podataka te umjesto toga traži ograničenje njihove uporabe, kada voditelj obrade više ne treba osobne podatke za potrebe obrade ali korisnik traži podatke za ostvarenje pravnih zahtjeva, kao i u slučaju kada korisnik uloži prigovor na obradu osobnih podataka temeljenu na legitimnom interesu tvrtke IT CLOUD WEST J.D.O.O., uključujući i izradu “korisničkog računa” korisnika.

Pravo na ulaganje prigovora
Korisnik ima pravo na ulaganje prigovora na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega ako se podaci obrađuju za potrebe legitimnog interesa voditelja obrade. U tom slučaju tvrtka IT CLOUD WEST J.D.O.O. će, kao voditelj obrade, prestati obrađivati osobne podatke, osim ako dokaže da postoje uvjerljivi legitimni razlozi za obradu osobnih podataka u odnosu na prava korisnika, odnosno u slučaju kada obrada podataka služi radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.

Pravo na prenosivost podataka
Pravo na prenosivost podataka predviđa prava korisnika na dobivanje kopije osobnih podataka od voditelja zbirke te pravo na prijenos podataka (npr. drugom davatelju usluge), na temelju podnesenog pisanog zahtjeva korisnika, koji može biti i u obliku elektroničke pošte ili putem “Korisničkog računa” na Internet stranicama tvrtke IT CLOUD WEST J.D.O.O.

Gdje se osobni podaci obrađuju?
Osobne podatke korisnika tvrtka IT CLOUD WEST J.D.O.O. i obrađuju se u Republici Hrvatskoj.

Pod kojim uvjetima se osobni podaci prosljeđuju trećim stranama?
Osobne podatke korisnika tvrtka IT CLOUD WEST J.D.O.O. prosljeđuje trećim osobama (uključujući nadležna tijela, računovodstveni servis, dostavne službe) samo u sljedećim slučajevima:
radi ispunjenja zakonskih i/ili ugovornih obveza tvrtke IT CLOUD WEST J.D.O.O.;
kada je takva obrada nužna radi zaštite ključnih interesa korisnika.


Nadležnost Agencije za zaštitu osobnih podataka
Agencija za zaštitu osobnih podataka (AZOP) u okviru nadzornih aktivnosti nad provedbom zaštite osobnih podataka ima pravo upozoriti ili opomenuti voditelja zbirke osobnih podataka, primatelja i izvršitelja obrade na nezakonitosti u obradi osobnih podataka te rješenjem narediti da se nepravilnosti uklone u određenom roku, privremeno zabraniti prikupljanje, obradu i korištenje osobnih podataka koji se prikupljaju, obrađuju ili koriste suprotno odredbama zakona, narediti brisanje osobnih podataka prikupljenih bez pravne osnove, zabraniti iznošenje osobnih podataka iz Republike Hrvatske te poduzeti druge odgovarajuće mjere sukladno svojim zakonskim ovlastima.
Protiv rješenja Agencije nije dozvoljena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.
Osim navedenih mjera, Agencija može predložiti pokretanje postupka kazne ili prekršajne odgovornosti pred nadležnim tijelom.
Svatko tko smatra da mu je povrijeđeno neko pravo zajamčeno Zakonom o zaštiti osobnih podataka može podnijeti zahtjev za utvrđivanje povrede prava Agenciji za zaštitu osobnih podataka https://azop.hr/prava-ispitanika/zahtjev-zastita-prava. O povredi prava Agencija za zaštitu osobnih podatka odlučuje rješenjem.

Imate pitanja?
U slučaju bilo kakvih pitanja o zaštiti osobnih podataka od strane tvrtke IT CLOUD WEST J.D.O.O., korisnici i/ili kupci se mogu obratiti službeniku za zaštitu osobnih podataka putem elektroničke pošte na adresu mdzidaric@icw.hr, telefonom na broj +385 91 5080709 ili pisanim putem na sljedeću adresu:
IT CLOUD WEST J.D.O.O.
n/r Službenika za zaštitu podataka
Ozaljska 11/1
10000 Zagreb